“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

 

AÇIQ HƏRRAC ELAN EDİR:

 

 

 

 

 

 

Hərrac 4 (dörd) lot üzrə keçirilir:

 

Lot-1: 1600 ton qara metal, ilkin start qiyməti 190 ( yüz doxsan ) manat ƏDV –ilə

Texniki göstəricilər
Yararsız 83 ədəd qeyri tip (taxıl daşıyan) yük vaqonların doğranılmasından əldə olunan qara metal Alıcı tərəfindən doğranılıb daşınması şərti ilə.Mal alıcıya “ADY”QSC-nin Respublika ərazisində müvafiq müəssisələrində(depo və stansiyalarinda)təhvil veriləcək.

 

 

Lot-2: 3000 ton yararsız təkər cütləri,  ilkin start qiyməti 190 (yüz doxsan) manat       ƏDV- ilə

Texniki göstəricilər
Dəmir yollarında istismara yararsız vaqonların söküntüsündən əldə olunan təkər cütləri. Alıcı tərəfindən sökülərək daşınması şərti ilə.Mal alıcıya“ADY”QSC-nin Respublika ərazisində müvafiq müəssisələrində(depo və stansiyalarinda)təhvil veriləcək.

 

 

Lot-3: 5000 ton yararsız dəmir-beton şpal ,  ilkin start qiyməti 5 ( beş ) manat ƏDV-ilə

Texniki göstəricilər
Dəmir yollarında istismara yararsız yolların söküntüsündən əldə olunan dəmir-beton şpallar Alıcı tərəfindən  daşınması şərti ilə Mal alıcıya“ADY”QSC-nin Respublika ərazisində müvafiq müəssisələrində(depo və stansiyalarinda)təhvil veriləcək.

 

 

Lot-4: 5000 ton yararsız ağac şpal ,  ilkin start qiyməti 3( üç ) manat ƏDV-ilə

Texniki göstəricilər
Dəmir yollarında istismara yararsız yolların söküntüsündən əldə olunan ağac şpallar Alıcı tərəfindən  daşınması şərti ilə Mal alıcıya“ADY”QSC-nin Respublika ərazisində müvafiq müəssisələrində(depo və stansiyalarinda)təhvil veriləcək.

 

 

 

1.Hərracın keçirilmə forması:

 

1.1. Material qiymətlilərinin tam adı, miqdarı, ilkin start qiyməti, hərracın keçirilmə tarixi, vaxtı və ünvanı;

1.2. Hərracda iştirak haqqının məbləği;

1.3. Material qiymətlilərinin start qiymətinin 10% həcmində behin məbləği və behin köçürülməsi üçün müvafiq bank hesabı;

1.4. Hərracda iştirak etmək üçün təqdim edilməsi tələb olunan sənədlərin siyahısı;

1.5. Sifarişlərin qəbulunun başlanma və başa çatma tarixləri;

1.6. Sifariş və sənəd qəbulu məntəqələrinin ünvanları;

1.7. Sənəd qəbuluna məsul şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi və əlaqə telefonları;

1.8. Hərracın baş tutması üçün ən azı iki alıcının iştirakı vacibdir.

Hərracda iştirak etmək istəyənlər hər bir lot üzrə iştirak haqqını 200 (iki yüz) manat ƏDV-ilə göstərilən hesaba köçürdükdən sonra tələb olunan sənədlər toplusunu Bakı şəhəri, Dilarə Əliyeva 230 (“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti) ünvanına əlaqələndirici şəxs: Yük daşımaları Departamentinin Vaqon xidmətinin aparıcı mühəndisi Abasov Vüsal, tel.: (+ 99412) 499-41-77 email: v.abasov@ady.az təqdim etsinlər.

 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır!

 

Təşkilat:”Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC-nin Maliyyə İdarəsi

Hesab nömrəsi:

AZ57İBAZ38050019449345061205 (AZN);+

VÖEN: 9900007721

Bank: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC “Nəqliyyat” filialı

Kodu: 805711

VÖEN: 9900001881

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944

S.W.I.F.T. Code: IBAZAZ2X

 

2. Alıcılar hərracda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri Mərkəzi Hərrac Komissiyasına (MHK) təqdim etməlidirlər:

2.1 Hərracda iştirak üçün ərizə (əlavə 1);

2.2. Hərracın nəticələrinə uyğun olaraq, qalib gəldiyi təqdirdə material qiymətlilərinin mütləq alınacağı barədə təminat məktubu;

2.3. Satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba iştirak haqqının və behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;

2.4. Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin (nizamnamə, AR Vegilər Nazirliyi Kommersiya qurumunun Dövlət Reyestrindən Çıxarış,VÖEN-nin surəti. iştirak edəcək şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti)  müəyyən olunmuş (notarial) qaydada təsdiq edilmiş surətləri və bank rekvizitləri;

2.5. Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müəyyən olunmuş (notarial) qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.6. Hərraclarda iştirak etmək üçün ərizə hüquqi və ya fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə, o, özünün sifarişçisi (alıcısı) adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənədi (etibarnamə) təqdim etməlidir.

Hərrac 09 mart 2021-ci il tarixində, saat 11:00-da Bakı şəhəri Dilarə Əliyeva 230 (“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası, otaq – 205) ünvanında keçiriləcəkdir.

 

Qeyd: Hərracın keçirilməsinə 5 (beş) gün qalmış hərracda iştirak etmək üçün tələb olunan sənədlərin qəbulu dayandırılır.

Qalib gəlmiş alıcılarla müvafiq müqavilə bağlanılır və müqavilə qiymətini 4(dörd) bərabər hissəyə bölünməklə (müqavilə qiymətinin 25% həcmində)malın faktiki ödənilmiş məbləğə mütənasib qismi  alıcıya tehvil veriləcəkdir.

 

 

 

                                                                                       MƏRKƏZİ HƏRRAC                        KOMİSSİYASI

 

 

 

 

Cəmiyyət sədrinin 12 iyun 2017-ci il tarixli 62/S nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə əsas vəsaitlərin (fondların) balansdan silinməsi nəticəsində əldə edilən material qiymətlilərinin hərrac yolu ilə  özgəninkiləşdirilməsinə dair Qaydalar”a

Əlavə 1

HƏRRACDA İŞTİRAK HAQQINDA ƏRİZƏ

Hərracın kecirilmə tarixi «___ » _________    2021-ci il.

Namizəd____________________________________________________________________________________________şəxsində

(rəhbərin.  (hüquqi şəxs üçün) və ya təmsilçinin (hüquqi və fiziki şəxs üçün) S.A.A.

(fiziki şəxs üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, seriya nömrəsi, verilmə tarixə, verən orqanın adı)

____________________________________________________________________________                                                        (qeydiyyat aparan orqanın adı)

Namizədin hüquqi ünvanı, telefon nömrəsi, elektron poçtu________________________________

____________________________________________________________________________

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mərkəzi Hərrac Komissiyasının təşkil etdiyi hərracda iştirak etmək haqqında qərar qəbul edərək, təlimatlara uyğun şərt və öhdəliklərə əməl edərək  bu hərracda iştirak etmək üçün bizə şərait yaratmağınızı Sizdən xahiş edirəm.

1. Satılan material qiymətlisi ilə əlaqədar sənədlərlə tanış oldum.

2. Aşağıdakı öhdəlikləri üzərimə götürürəm:

2.1. Hərracın keçirilməsi haqqında “__” _____ 2021-ci il tarixli məlumatlandırıcı bildirişdə qeyd edilən hərracın keçirilmə şərtlərinə və qaydalarına əməl etmək.

2.2. Hərracın qalibi seçildiyim halda hərracın nəticələrinin yekunlaşdığı tarixdən 10 (on) iş günü ərzində alqı-satqı müqaviləsini imzalamaq.

2.3. Alqı-satqı müqaviləsi əsasında müəyyən edilən müddət ərzində hərracın nəticələrinə əsasən satılan material qiymətlisinin təsdiq edilmiş dəyərini Satıcıya ödəmək.

2.4. Bağlanılacaq alğı-satqı müqaviləsi üzrə Alıcının öhdəliklərinin təmin edilməsi üsulu kimi tərəfimdən təqdim edilmiş təminat məktubu üzrə Satıcının zəruri hərəkətlərinin etməsi hüququnu qəbul edirəm.

3. Göstərilən şərtlərin hər hansı birisindən imtina edərəmsə satıcının hesabına köçürdüyüm behin onun sərəncamında qalmasına razılıq verirəm.

4. Hazırkı ərizədə və Əlavələrdə təqdim edilən məlumatların düzgünlüyünə görə Namizəd məsuliyyət daşıyır.

_____________________________________                    ___________________________

        (namizədin (onun səalhiyyətli nümayəndəsinin)  imzası                                                          (imzanın açılışı)                                          

MY.   «___» _______________ 2021-ci il.

Ərizə Satıcı (onun səlahiyyətli nümayəndəsi) tərəfindən

«___» _____________ 2020-ci il tarixində qəbul edildi.

___________________________________

                                                                                                                                  (Satıcının səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası)